Wat moet je doen bij eerste hulp bij festivals

Jouw patiënt moet een open luchtweg hebben, dat wil zeggen, een onbelemmerde doorgang waardoor lucht van de open mond of de ongestoorde neus naar beneden door de keelholte en in de longen kan stromen. Bewuste mensen houden automatisch hun eigen luchtweg in stand, maar degenen die bewusteloos zijn kunnen dit mogelijk niet doen, omdat het deel van de hersenen dat de spontane ademhaling beheert mogelijk niet functioneert. Of je patiënt nu bij bewustzijn is of niet, je patiënt kan in de rustpositie worden gelegd bij eerste hulp bij festivals, liggend op zijn zij. Dit kan niet alleen de patiënt ontspannen, maar ook de tong uit de keelholte verwijderen. Het vermijdt ook een veelvoorkomende doodsoorzaak bij bewusteloze patiënten, namelijk verstikking door uitgebraakt maaginhoud.

eerste hulp bij festivals

Luchtweg openen

De luchtweg kan ook worden geblokkeerd door een vreemd voorwerp. Om het object los te maken en verstikking te voorkomen. Zodra de luchtweg is geopend, beoordeel jij de ademhaling van de patiënt opnieuw. Als er geen ademhaling is, of de patiënt niet normaal ademt , zal de EHBO’er reanimatie starten, waarbij wordt geprobeerd de ademhaling van de patiënt te hervatten door lucht in de longen te persen. Als de stikkende persoon een baby is, bestaat de eerste hulp bij festivals uit het toedienen van vijf krachtige slagen op de bovenrug van de baby nadat het gezicht van de baby in de onderarm is geplaatst.