WANNEER ECHTSCHEIDING EEN FEIT IS

Wanneer een relatie in crisis is, kan een scheiding voor sommige stellen een verlossing zijn. Een scheiding kan ook een ravage aanrichten. De relatie die je ooit vertrouwde en waar je op bouwde is kapot. Je wereld stort in elkaar, je gezin wordt uiteen getrokken. Het is een moeilijke en verwarrende tijd. Daarom is het inschakelen van een scheidingsadvocaat die jou kan adviseren over de procedure bij echtscheiding aan te raden.

Wanneer je samen een kind hebt, blijf je als ouder na de scheiding beiden verantwoordelijk voor de zorg van je kind tot deze de meerderjarige leeftijd heeft bereikt. Het is daarom belangrijk en ben je zelfs wettelijk verplicht om afspraken over de zorg en onderhoud van je kind in een ouderschapsplan te laten vastleggen. Ook afspraken over wanneer kinderalimentatie betaald moet worden, staat beschreven in het ouderschapsplan. Het is belangrijk om kinderen vanaf 12 jaar te betrekken bij het maken van afspraken en zijn of haar mening mee te wegen in de beslissingen.

Lukt het niet om het eens te worden met je ex partner over de omgangsregeling? Dan is het raadzaam om een mediator in te schakelen. De rechter neemt de uiteindelijke beslissing over de omgangsregeling. Wanneer je kind 18 jaar wordt mag het zelf beslissen waar hij of zij wil wonen. Als ouder blijf je wettelijk verplicht om je kind tot het 21ste jaar financieel te ondersteunen.