Hoe kan neurofeedback mogelijks ook jou helpen?

Het is ongetwijfeld wel bij je bekend dat ons brein over een zogenaamd lerend vermogen beschikt. Voor neurofeedback geldt dat het een methode is welke zich richt op het veranderen van de hersenactiviteit. Van ons brein is bekend dat ze erg gevoelig is voor beloning. Op het ogenblik dat een bepaald gedrag consequent wordt beloond zal ons brein er automatisch voor zorgen dat we dit gedrag vaker gaan vertonen. Naar deze vorm van leren wordt in de praktijk ook vaak verwezen als zijnde ‘operante conditionering’. Het is een bekend fenomeen binnen de wereld van de psychologie. 

Voor deze operante conditionering geldt dat ze eveneens perfect kan worden toegepast op onze eigen hersenactiviteit. Door in real time en bovendien ook op een consequente manier gewenste hersenactiviteit te vertonen evenals vervolgens ook te belonen zullen de hersenen deze activiteit stelselmatig gaan vertonen. Wil jij ook graag meer ontdekken over neurofeedback evenals de interessante voordelen die dit met zich mee kan brengen? Lees dan vooral verder! 

Voor wie kan neurofeedback interessant zijn?

Een neurofeedbackbehandeling kan zowel interessant zijn voor kinderen als voor volwassenen. Vaak wordt er een minimumleeftijd vooropgesteld van 5 jaar. In eerste instantie zal er een intakegesprek plaatsvinden. Op deze manier is het voor de therapeut mogelijk om de klachten die je ervaart in kaart te brengen. Op deze manier kan er ook worden bepaald of neurofeedback voor jou wel een geschikte oplossing vormt. Het is namelijk in de praktijk ook mogelijk dat de therapeut van mening is dat er mogelijks beter wordt gekozen voor een andere behandeling. Bovendien is het zo dat er ook twee belangrijke basisvereisten zijn verbonden aan een behandeling met neurofeedback. Voor de patiënt geldt namelijk dat hij of zij: 

  • Stil moet kunnen blijven zitten; 
  • De ogen goed open moet kunnen houden; 

In het bijzonder voor kinderen geldt dat deze eerste vereiste wel eens een uitdaging kan vormen. Tijdens een neurofeedback behandeling zal er in ieder geval een continue meting gebeuren van de hersenactiviteit. Dit gebeurt door middel van een EEG. Voor een EEG-meting geldt dat ze ongelofelijk gevoelig is voor verstoringen als gevolg van bijvoorbeeld spieractiviteit. 

Finaal is het zo dat er ook grondig wordt nagedacht over het al dan niet geschikt zijn van neurofeedback methode wanneer er sprake is van ernstig middelengebruik. Voor neurofeedback geldt immers dat ze is gebaseerd op de zogenaamde conditionering van de hersenactiviteit. Op het ogenblik dat er sprake is van een aanzienlijk middelengebruik is het mogelijk dat het leervermogen waar de hersenen over beschikken zal zijn aangetast.

Ervaar zelf de voordelen die neurofeedback met zich meebrengt

Wanneer jouw situatie geschikt is voor een behandeling door een neurofeedback training, zal je kunnen vaststellen dat je kan rekenen op heel wat interessante voordelen. In eerste instantie kan er bijvoorbeeld een aanzienlijke verbetering van het geheugen worden gerealiseerd. Daarnaast is het zo dat ook het prestatievermogen een boost kan krijgen en is het mogelijk dat angst patronen doorbroken kunnen worden. Bovendien is het zo dat de resultaten die je weet te behalen met de trainingen ook blijvend zijn. Is er sprake van hersenbeschadiging? In dat geval moet je er wel bij stil blijven staan dat een tijdig onderhoud absoluut noodzakelijk is.